Fråga 1

Hur många koppar kaffe dricker en svensk i genomsnitt om dagen?
Fråga 2

Hur många av alla människor som lever idag kommer bli äldre än 115 år?
Fråga 3

Ungefär hur många bröllop hålls det i Las Vegas varje dag?
Fråga 4

I vilket land äts det mest pizza räknat per invånare?
Fråga 5

Hur många kilo pasta äter en italienare på ett år?
Fråga 6

Filtren på cigaretter var till en början rosa-röda. Varför?
Fråga 7

Varför blir man mer bakfull ju äldre man blir?